Cine este verticaltrend.ro?

verticaltrend.ro este un site de internet care aparţine S.C Vertical Trend S.R.L., companie cu următoarele date de identificare: Sediul social 707410 Valea Lupului jud. Iaşi, Fundac Barbu Lăutaru, nr. 15, cod fiscal RO16835482, înregistrată la Oficiul Registrul Comerţului cu nr. J22/2170/2005.

Ce este  verticaltrend.ro?

verticaltrend.ro nu este un magazin on-line în sensul definit de Legea 365/2002 cu modificarile aduse prin Legea 121/2006 privind comerţul electronic ci se doreşte un instrument de informare şi de uşurare a desfăşurării relaţiilor comerciale dintre proprietara site-ului (SC Vertical Trend SRL) şi clienţii săi. Prin clienţi se înţelege persoane juridice legal constituite, cu sediul în România sau în afara României, care respectă criteriile legale de funcţionare. verticaltrend.ro nu se adresează persoanelor fizice consumatori individuali.

Prin utilizarea în orice fel (accesare, navigare) a acestui site acceptaţi fără nici un fel de limite sau restricţii termenii şi condiţiile prezentate aici. Utilizarea site-ului de către persoanele juridice îndreptăţite se va putea face doar prin exprimarea expresă a acestui acord, prin bifarea căsuţei corspunzătoare, în cursul procesului de înregistrare ca utilizator pe site.

Drepturi asupra conţinutului acestui site.

Toate drepturile asupra acestui site aparţin SC Vertical Trend SRL. Nu aveţi dreptul de a modifica, schimba, distribui, vinde sau transmite nici o informaţie conţinută sau copiată de pe acest site, inclusiv dar fără a fi limitată la fotografii, fragmente de text sau grafică,  indiferent de scop. Aceste reguli sunt obligatorii pentru toţi utilizatorii acestui site indiferent dacă sunt sau nu înregistraţi ca utilizatori autentificabili pe site.

Modificarea acestor termeni şi condiţii.

Modificarea acestor termeni şi condiţii se poate face de către administratorul acestui site ori de câte ori se impune, fără nici o obligaţie de a notifica în prealabil utilizatorii. Varianta în vigoare este cea prezentă pe site la un moment dat. Vizitarea acestei pagini vă va menţine în contact cu ultimele modificări aduse acestui capitol iar răspunderea asupra însuşirii şi respectării prevederilor din prezenta pagină vă aparţine în exclusivitate. Vertical Trend SRL nu poate fi trasă la răspundere sub nici o formă pentru orice motiv de nerespectare a termenilor şi condiţiilor de utilizare şi îşi rezervă dreptul inatacabil de a suspenda accesul pe site oricărei persoane care se face vinovată de nerespectarea termenilor şi condiţiilor prezentate sau a oricăror prevederi legaleee în vidgoare.

Înregistrarea pe site.

La înregistrarea pe site utilizatorul este obligat să nu furnizeze informaţii false ci doar informaţii corecte, complete, actuale şi adevărate despre persoana sa şi despre compania pe care o reprezintă. Dacă administatorul acestui site va considera că din orice motiv această obligaţie nu a fost respectată ne rezervăm dreptul inatacabil de a suspenda pe o perioadă determinată sau nedeterminată accesul pe site şi la inforamţiile acestuia.

De asemenea răspunderea în ceea ce priveşte păstrarea numelui de utilizator şi a parolei de acces pe site vă aparţine în exclusivitate. Vertical Trend SRL nu poate fi făcut răspunzătoare în nici un fel pentru nici un fel de prejudiciu cauzat oricui, generat de utilizarea neautorizată a conturilor de utilizator de pe acest site. Prin înregistrarea ca utilizator sunteţi de acord că toată activitatea de pe site desfăşurată prin contul dvs. de utilizator vă revine integral şi exclusiv dumeavoastră şi vă asumaţi obligaţia de a ne anunţa în cel mai scurt timp orice pierdere a parolei de acces sau orice activitate neautorizată descoperită pe acest site.   

Confidenţialitate.

Vertical Trend garantează că datele şi informaţiile înscrise pe site la înregistrarea utilizatorilor sunt folosite doar pentru prelucrarea comenzilor şi emiterea facturilor fiscale conform legii. Nu va exista nici o situaţie în care datele personale să fie transferate unei terţe persoane, fizice sau juridice, altele decât autorităţile abilitate ale statului şi asta doar în baza şi în limitele legii şi doar ca urmare a unor cereri exprese transmise pe cale legală. De asemenea utilizatorii siteului îşi păstrează dreptul de a interveni asupra datelor înscrise pe site atunci când situaţia o impune.

Limitarea responsanilitatea firmei.

Vertical Trend a realizat acest site cu un scop strict informativ. Utilizarea acestor informaţii nu creează nici un fel de relaţie contractuală între Vertical Trend SRL şi companiile reprezentate de persoanele care accesează acest site. Vertical Trend nu poate fi făcută răspunzătoare pentru probleme tehnice de nefuncţionare integrală sau parţială a site-ului sau pentru informaţii inexacte. Vertical Trend face toate eforturile pentru a menţine acest site la un nivel cât mai înalt al acurateţii informaţiilor şi cu un software curat, stabil şi fără întreruperi. Cu toate aceste există posibilitatea ca acest site să conţină erori informaţii inexacte sau incomplete pentru care nu ne asumăm nici o responsabilitate. De asemenea Vertical Trend nu poate garanta în nici un fel că serviciile furnizate prin acest site nu vor fi întrerupte, vor fi sigure şi fără erori sau că site-ul în sine sau serverele pe care acest site este găzduit nu au viruşi sau alte tipuri de software dăunător şi că sunt întru totul funcţionale sau curate. De asemenea Vertical Trend nu poate fi făcută în nici un fel răspunzătoare pentru pierderea datelor sau pentru utilizarea neautorizată a contului de utilizator dacă parola de acces a fost partajată cu mai multe persoane. Vertical Trend nu poate fi făcută în nici un fel răspunzătoare pentru deteriorarea produselor în timpul transportului sau după livrarea acestora, răspunderea asupra transportului şi livrării revenind firmelor de curierat specializate.

Politica de facturare şi plăţi.

La înregistrarea pe site utilizatorii au obligaţia de a înscrie date complete, corecte şi actualizate la zi despre societăţile comerciale pe care le reprezintă. Aceste date vor fi utilizate pentru a emite facturile fiscale şi vor fi utilizate în toate raportările către autorităţile fiscale din România aşa încât Vertical Trend nu poate fi făcută răspunzătoare pentru incorectitudinea datelor înscrise pe site de către utilizatorii siteului.

Plata facturilor emise se va face la termenul de plată negociat cu fiecare client în parte şi prin mijloace în conformitate cu legile în vigoare.

Garanţia pentru produse.

Garanţie produselor este acordată de către fiecare producător în parte, în funcţie de categoria de produs şi cu respectarea legilor specifice în vigoare. Condiţiile de acordare şi de pierdere a garanţiei sunt precizate în certificatele care însoţesc produsele.

Mărci înregistrate şi drepturi de autor.

Mărcile „Vertical Trend SRL – Echipamente de protecţie” şi „Vtrend” cu logo-urile aferente sunt mărci înregistrate la OSIM şi deţinute de SC Vertical Trend SRL. Toate drepturile rezervate.

Celelalte mărci aşa cum apar ele în denumirea, descriere sau imaginile produselor sunt deţinute de producătorii respectivi şi se supun legislaţiei specifice în vigoare.

Întreg conţinutul siteului verticaltrend.ro, texte, imagini, conţinut grafic, conţinut informatic web, simboluri, informaţii sunt în proprietatea Vertical Trend SRL şi a furnizorilor săi şi se supune Legii nr.9/1996 actualizată. Folosirea fără acordul scris al vertical Trend a oricărui element inclus in siteul verticaltrend.ro constituie contravenţie şi se va sancţiona în conformitate cu legile în vigoare.

Noi și partenerii noștri stocăm și/sau accesăm informațiile de pe un dispozitiv, cum ar fi modulele cookie, și prelucrăm date cu caracter personal, cum ar fi identificatori unici și informații standard trimise de un dispozitiv, pentru reclame și conținut personalizate, măsurători de reclame și de conținut, informații despre publicul-țintă, precum și în scopul dezvoltării și îmbunătățirii produselor.
Cu permisiunea dvs., noi și partenerii noștri putem folosi date și identificări precise de geolocație prin scanarea dispozitivului. Puteți da clic pentru a vă da acordul cu privire la prelucrarea realizată de către noi și partenerii noștri conform descrierii de mai sus.
Vă rugăm să rețineți că este posibil ca anumite prelucrări ale datelor dvs. cu caracter personal să nu necesite consimțământul dvs., dar aveți dreptul de a refuza o astfel de prelucrare. Preferințele dvs. se vor aplica numai acestui site web.